Software

SmartPOS_3D

SmartPos

SmartPOS je tzv front office aplikacija za rad na naplatnom mjestu. Razvijana je tako da svojom jednostavnošću ne iziskuje preveliko znanje rada na računalu. Podržava rad na standardnim računalima s CRT ili LCD monitorima, a punu funkcionalnost pokazuje u radu na zaslonima osjetljivima na...

SmartOFFICE_3D

SmartOffice

SmartOFFICE je krovna aplikacija sustava SmartRješenja. Moćna aplikacija za centralni sustav Vaših podataka omogućava Vam definiranje vrlo velikog broja različitih opcija, definiranja arikala u ponudi, adresara kupaca i dobavljača, izrade svih potrebnih dokumenata, komunikaciju s centralnom...

SmartCOOK_3D

SmartCook

SmartCOOK je aplikacija namijenjena osoblju na šanku ili u kuhinji. Koristeći ovu aplikaciju, Vaš je kuhar u mogućnosti u svakom trenutku pogledati narudžbe, normative ili čak gotove menu karte s fotografijom Vašega jela onako kako ste ga Vi zamislili. Također, Vaši su kuhari ili...

SmartORDER_3D

SmartOrder

SmartORDER je aplikacija namijenjena povezivanju ORDERMAN(r) bežičnih terminala u sustav SmartRješenja. Primjenu nalazi uglavnom u ugostiteljskim objektima s većom frkvencijom rada ili s terasama odvojenim od šanka ili kuhinje. Gotovo kompletnu funkcionalnost SmartPOS aplikacije u...